Facebook Centrum Pro Dvojcata Logo Daruj

O programu

Program  Asistent do rodiny s dvojčaty/vícerčaty Program Asistent do rodiny s dvojčaty/vícerčaty realizuje Centrum pro rodiny s a od ...

Program  Asistent do rodiny s dvojčaty/vícerčaty

Program Asistent do rodiny s dvojčaty/vícerčaty realizuje Centrum pro rodiny s dvojčaty a vícerčaty od roku 2014 po vzoru plzeňského Klubu dvojčat, kde se tento projekt už léta setkával s velkým úspěchem.
Proto se snažíme tuto službu poskytnout i našim maminkám a tatínkům vícerčátek a pomoci jim tak překonat řadu životních překážek.

O čem program je?
Dobrovolnický program Asistent do rodiny s dvojčaty a vícerčaty je služba poskytována zdarma rodinám s dvojčaty/vícerčaty z Olomouce a okolí. Podstatou tohoto projektu je pomoc prostřednictvím úlevové péče v rodině. Rodina je velice zatížena jak po stránce časové a materiální, tak i organizační a lidské. Rodina může vybírat ze čtyř oblastí uvedených níže, které byly nastaveny s cílem pomoci jí v péči o své děti. Do rodiny dochází asistent (dobrovolník/student) v časovém intervalu, na kterém se přímo s rodinou domluví. Asistenti umožňují rodinám účastnit se aktivit, které by byly se dvěma a více dětmi náročné nebo neuskutečnitelné.

Kdo je asistentem?
Asistenti/ky jsou zejména stuenti/ky VOŠ, VŠ či aktivní senioři/ky. Jsou vybíráni na základě přijímacího pohovoru, doložení trestní způsobilosti a čestným prohlášením dokladující jejich zdravotní způsobilost. Je s nimi uzavřena smlouva o dobrovolnické činnosti dle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě. Asistenti/ky jsou proškoleni/y odbornými lektory Centra pro rodiny s dvojčaty a vícerčaty.

Jak často dochází dobrovolník do rodiny?
Rozsah je stanoven na 2-3 hodiny týdně. Samozřejmě záleží na domluvě dobrovolníka s rodinou, jak často bude do rodiny dobrovolník docházet.

Cíl programu
Cílem programu je ulevit rodině v péči o dvojčata a vícerčata formou:

1-asistence při volnočasových aktivitách – cvičení, návštěva hřiště, plavání s dětmi
2-doprovodu k lékaři či na rehabilitační cvičení
3-výpomoci a asistence doma v rodině s dvojčaty/vícerčaty
4- školní přípravy

Cílová skupina
Programu se mohou účastnit rodiny s dvojčaty či vícerčaty od jejich narození po věk 8 let, které bydlí v Olomouci a blízkém okolí.

Přihlašovat se do programu můžete jako rodič i dobrovolník kdykoliv, Váš zájem vítáme!
Zkontaktujte koordinátorku programu Bc. et Bc. Lucii Ševčíkovou:
telefon: +420 730 521 788
e-mail: asistentsdvojcaty@gmail.com
Pro více informací pokračujte do sekce PRO RODINY či PRO DOBROVOLNÍKY.