Facebook Centrum Pro Dvojcata Logo Daruj

zpracování osobních údajů

Vážení klienti, kvůli nové směrnici GDPR Vás informujeme, že Centrum pro rodiny s dvojčaty a vícerčaty, z.s., ...

Vážení klienti,

kvůli nové směrnici GDPR Vás informujeme,
že Centrum pro rodiny s dvojčaty a vícerčaty, z.s., IČ: 228 66 116, se sídlem náves Svobody 38/41, Olomouc, 779 00 je správcem Vašich osobních údajů (jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefon),
které nám při využívání našich služeb poskytujete.

Kontaktní osobou pro ochranu osobních údajů je Zuzana Hoferková, koordinátorka. Zpracování provádíme v souladu s „Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti s obecným nařízením o ochraně osobních údajů“ a další související legislativou, a to dle Článku 6 bod 1 pro účely našich oprávněných zájmů, tedy pro činnosti, naplňující účel naší organizace.

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání vašeho zájmu o naše aktivity
a uchovávány dle zákonných lhůt. V souladu se zákony a nařízeními mohou být Vaše údaje zpřístupněny našim zaměstnancům, kteří se podílejí na zvyšování kvality našich služeb, a kteří mají smluvně zajištěnou povinnost mlčenlivosti.

Klienti mají právo na přístup ke svým osobním údajům. V případě pochybností
o tom, že Vaše údaje zpracováváme v souladu se zákonem, můžete se na nás obrátit s žádostí o vysvětlení, nápravu daného stavu, provedení opravy, doplnění údajů, výmazu nebo omezení zpracování.

S Vašimi osobními údaji budeme nakládat zodpovědně.
Děkujeme za vaši důvěru.