Facebook Centrum Pro Dvojcata Logo Daruj

Možnosti uložení dvojčat v děloze

Obvykle je pohyblivost plodů větší v první polovině těhotenství. To je i důvodem, proč může být v této době se ...

Obvykle je pohyblivost plodů větší v první polovině těhotenství. To je i důvodem, proč může být v této době poloha jednotlivých plodů značně proměnlivá. Později se již vzhledem k nedostatku prostoru a množství plodové vody uložení dvojčat stabilizuje.

Níže uložený plod (označován jako A a který se rodí jako první), má vzhledem ke druhému (označovanému jako B, rodí se druhý) omezenější pohyblivost. Toto omezení je způsobeno větší fixací v pánvi. Přesto se poloha plodů může změnit i těsně před porodem. Plody mohou být v děloloze uloženy v různých polohách a kombinacích.

Způsob uložení plodů je rovněž jedním (avšak ne jediným) z důležitých kritérií z hlediska stanovení způsobu vedení porodu (tzn. spontánně či císařským řezem).

V jakých polohách mohou být plody uloženy?

1) První z dvojčat směřuje hlavičkou dolů (celkem 82%případů)

a) Poloha, kdy hlavičky obou plodů směřují dolů je nejčastější. Vyskytuje se asi u 45% dvojčetných těhotenství. Tato poloha je porodnicky optimální pro spontánní porod.

b) Další typ polohy dvojčat představuje uložení prvního plodu hlavičkou dolů, zatímco druhý plod je uložen koncem pánevním. V tomto uložení je obecně doporučován porod císařským řezem. V některých porodnicích však umožňují i spontánní porod.

c) Jinou variantu představuje uložení prvního plodu hlavičkou dolů, druhý je příčně. Obecně je doporučován porod císařským řezem.

2) První z dvojčat je v poloze pánevním koncem (celkem 17% případů)

a) První plod je uložen koncem pánevním, druhý hlavičkou dolů. V této poloze by v případě spontánního porodu mohlo dojít k tzv. kolizní poloze dvojčat (zaklínění hlaviček), proto je doporučován porod císařským řezem.

b) Oba plody uloženy koncem pánevním. Obecně je doporučován císařský řez.
c) První plod je uložen koncem pánevním, druhý je v poloze příčné. Doporučován je porod císařským řezem.

3) První z dvojčat je v poloze příčné (celkem 1% případů)

a) Oba dva plody jsou uloženy v příčné poloze. Ve všech případech, kdy je první z plodů uložen v příčné poloze je doporučován porod císařským řezem.

b) První plod je uložen příčně, druhý hlavičkou dolů.

c) První plod je uložen příčně, druhý koncem pánevním.