Facebook Centrum Pro Dvojcata Logo Daruj

Porod dvojčat

Narození děťátka je vždy velikou událostí. Přijdou-li na svět hned dvě miminka naráz, je to zázrak. se se k v A a se ...

Narození děťátka je vždy velikou událostí. Přijdou-li na svět hned dvě miminka naráz, je to dvojnásobný zázrak. Pokusíme se zodpovědět některé základní otázky, které se k porodu dvojčat váží:

Co znamená označení plodů v děloze písmeny A a B?
Jednoduše se dá říci, že plod A by měl vzhledem ke svému umístění v děloze přijít na svět dříve než plod B.

Jak ovlivňuje porod dvojčat jejich poloha v děloze?
To, jak jsou v děloze plody rozmístěny, rozhoduje o způsobu vedení porodu - zda děti přijdou na svět císařským řezem nebo vaginálním porodem.

Podle čeho se určuje pozice plodu v děloze?
Poloha plodu v děloze je dána pozicí podélné osy plodu vůči podélné ose dělohy. Jsou-li tyto osy paralelní, poloha plodu je podélná. Kříží-li se tyto osy, jedná se o příčnou polohu plodu.

Jaké jsou nejčastější polohy dvojčat v děloze?
Nejčastěji jsou oba plody v podélné poloze hlavičkami dolů (přibližně 40%) nebo je první plod (plod A) hlavičkou dolů a druhý (plod B) je koncem pánevním (přibližně 30%) - v obou těchto případech připadá v úvahu vaginální porod. Je-li u podélně uložených plodů plod A koncem pánevním a plod B hlavičkou dolů, popř. oba plody jsou koncem pánevním (přibližně 10%) předpokládá se porod císařským řezem. Dále může být jeden plod v poloze podélné a druhý v poloze příčné a velmi malé procento zahrnuje případy, kdy jsou oba plody v příčné poloze - obě tyto varianty jsou důvodem pro porod císařským řezem.
Poloha plodů je dnes, díky ultrazvukovému vyšetření těhotných, ve většině případů známá dostatečně dopředu. Poloha plodů se může do porodu změnit. Ke změně polohy plodů může dojít i během porodu – např. po narození plodu A se může druhý plod posunout do příčné polohy.

Jak často přicházejí na svět dvojčata "přirozeným" porodem?
Více než polovina dvojčat přichází na svět vaginálním porodem.
Otázku jakým způsobem přijdou na svět konkrétně Vaše dvojčátka, budete často probírat s Vaším gynekologem a porodníkem.

Jak jsou klady a zápory vaginálního porodu dvojčat?
To, že během jednoho porodu přijdou na svět hned dvě miminka, má své klady i specifické nevýhody.
Z rizik je třeba jmenovat fakt, že dvojčata častěji přicházejí na svět předčasně. Také porod druhého plodu musí být zvlášť pečlivě ohlídán. Porod dvojčat je zkrátka náročnější než běžný porod.
Povzbudivé naopak je, že obtížnou první část porodu, kdy se otvírají porodní cesty, u dvojčat absolvujete pouze jednou. Při porodu druhého miminka, jsou už porodní cesty otevřené a druhé děťátko se většinou narodí relativně rychle po starším sourozenci – nejčastěji se uvádí rozestup asi 15 minut. S každým miminkem tedy zvlášť prožijete pouze druhou "vypuzovací" dobu porodní.
Druhé miminko je vždy pečlivě monitorováno a podle okolností se porodník rozhoduje o způsobu vedení jeho porodu. Miminko může přijít na svět stejně jako to první. Někdy se v uprázdněné děloze může druhý plod pootočit a porodník jej musí otočit zpátky do vhodné polohy.

Kdy připadá v úvahu porod dvojčat císařským řezem?
K porodu dvojčat císařským řezem může dojít z mnoha důvodů. Je indikován vždy u jednovaječných dvojčat. Dále např.: v případě, že první plod (plod A) spočívá v děloze v jiné poloze než je poloha podélná hlavičkou dolů, popř. v dalších možných případech nepříznivých poloh dvojčat viz výše, v případě, že se odhadovaná porodní hmotnost dvojčat liší o více než 500g, při chronickém onemocnění matky (jako je cukrovka, různá onemocnění srdce…), když dojde k vážným porodním komplikacím atd.

Jak častý je porod dvojčat císařským řezem?
K porodu dvojčat císařským řezem dochází v méně než v polovině případů všech dvojčátkovských porodů.

Liší se nějak císařský řez u porodu jednoho miminka a u porodu dvojčat?
Způsob provedení císařského řezu, popř. následné zotavování se z tohoto zákroku, je stejné jako u porodu císařským řezem jednoho dítěte.

Jak často se u porodu dvojčat objevuje vaginální porod ukončený císařským řezem?
Kupodivu tento „způsob“ porodu dvojčat není nijak častý, protože dvojčetným těhotenstvím je dopředu věnována velká péče a porodníci se v případě hrozících komplikací včas přikloní k porodu císařským řezem. Uvádí se, že porodů dvojčat, u kterých se první dítě narodilo vaginálním porodem a druhé císařským řezem, je jen něco mezi 3-4% ze všech porodů dvojčat.

Literatura:
SEKCE PERINATÁLNÍ MEDICÍNY ČGPS ČLS JEP; Porod vícečetného těhotenství, 2004. Dostupné na: http://www.levret.cz/doskolovani/nesnaze/postupy/files/porod-dvojcat.htm
Weiss, R.E.: Labor and Birth with Twins, 2010. Dostupné na: http://pregnancy.about.com/cs/twinsmore/a/aatwinlabor.htm

Autor text: Mgr. Kateřina Minarčíková

  Spontánní porod a porod císařským řezem - videa:

Řada nastávající rodičů navštěvuje kurzy předporodní přípravy. Kromě řady užitečných informací lze v některých kurzech shlédnout i porod na videu. Na tomto místě si můžete prohlédnout záznamy ze spontánního porodu jednoho dítěte a také porod vedený císařským řezem u dvojčat.

Rozhodně nechceme nikoho z vás "strašit" těmito ukázkami, vyvolat ve vás nepříjemné pocity, nebo někoho "pobouřit".

Zrození každé nové bytosti je v lidském životě jedinečným okamžikem a zázrakem, z čehož jsme vycházeli při zveřejnění následujících ukázek.

Na prvním videu můžete vidět spontánní porod vedený hlavičkou, nástřih hráze (tzv. epiziotomii), porodní mechanismus a konec II. doby porodní - tedy samotný porod dítěte. III. doba porodní, tzn. porod placenty již není v záznamu zachycen. Délka prvního záznamu je 3:06

Druhé video zachycuje porod dvojčat pomocí císařského řezu. Můžete zde vidět vyjmutí prvního a vzápětí i druhého dvojčete. Délka druhého záznamu je 1:40

autor: Mgr. Kateřina Minarčíková