Facebook Centrum Pro Dvojcata Logo Daruj

Statistiky porodů dvojčat

Kolik se v České republice rodí dvojčat a vícerčat? „Čekáte dvojčata, maminko!“ Takovou větu, řečenou ve ...

Kolik se v České republice rodí dvojčat a vícerčat?

„Čekáte dvojčata, maminko!“ Takovou větu, možná řečenou poněkud jiným způsobem, ale ve stejném významu, slyšelo v roce 2012 nejméně 1 987 budoucích rodičů dvojčat. Toto číslo může být ovšem poněkud podhodnoceno. Proč? Teprve zavedení ultrazvukového vyšetření do gynekologických ordinací potvrdilo, že u 20-30% žen, které původně čekaly dvojčata, dochází během prvního trimestru těhotenství k samovolné redukci na jeden plod. Tento zcela spontánní jev je v literatuře označován jako tzv. syndrom mizejícího dvojčete.

Faktem však zůstává, že v roce 2012 přivedlo na svět dvojčata 1 987 žen. Porodů trojčat bylo ve zmíněném roce 8, čtyřčata se nenarodila žádná. Počet porodů jednoho dítěte na jeden porod vícerčat: 52,6.

Ještě před několika lety bylo vzácností potkat na ulici maminku tlačící kočárek s dvojčaty. Počet narozených dvojčat však každoročně stoupá. Tento nárůst je dobře zřetelný z následujícího grafu. Exploze vícečetných porodů však není patrná pouze u nás, ale projevuje se i v jiných evropských zemích. Jen pro srovnání: zatímco na počátku devadesátých let znamenal přibližně každý 110. porod narození dvojčat, v roce 2006 to již byl téměř každý 48. Pouze s výhradou tak platí tzv. Hellinsovo pravidlo, které říká, že těhotenství s dvojčaty se vyskytuje 1x na 80-90 jednočetných porodů (vzácnější jsou trojčata 1x na 802 porodů, čtyřčata 1x na 803 porodů atd.).

Jaká je tedy příčina prudkého nárůstu porodů dvojčat?

Za hlavní jsou označovány zejména dva následující faktory. Tím prvním jsou metody asistované reprodukce, dalším pak odklad mateřství do pozdějšího věku.

Zatímco počet dvojčetných těhotenství každoročně narůstá, u trojčat není tato tendence patrná. Boom ve výskytu trojčat následoval zejména mezi léty 1995 – 2000. V té době se počet porodů trojčat pohyboval v průměru 28. V posledních šesti letech počty porodů trojčat kolísají mezi 8-22. Porody čtyřčat jsou u nás poměrně vzácné, v roce 2013 se však narodila jedna paterčata. V letech 2000 až 2003 se čtyřčata narodila v 5 případech. Od roku 2004 se však nenarodila žádná.

Podle ČSÚ aktualizovala: Mgr. Bohdana Stejskalová